SCHOORSTEENBOUW

Voor een goede werking van uw kachel of haard is zowel de rookgasafvoer als de luchtaanvoer belangrijk.

Wij bekijken voor u of de huidige rookgasafvoer aan alle eisen voldoet. Indien er geen rookgasafvoer aanwezig of indien deze niet voldoet dan wordt in onderling overleg bekeken welke rookgasafvoer voor uw situatie het meest geschikt is. Hierbij houden we rekening met de veiligheidseisen, de bouwkundige mogelijkheden en uw budget.

Kantoor:
Pieterstraat 70
6166 AS Geleen

Telefoon: 046-4757409
Mobiel: 06-48951957
Email: frits.haex@versatel.nl

Breng ook een bezoek aan de website van Frits Haex dakbedekkingen.