SCHOORSTEENINSPECTIE

Voor een veilige werking en een efficiënte verbranding is het van belang dat het rookgaskanaal aan diverse eisen voldoet.

Om onaangename verrassingen te voorkomen is het belangrijk uw schoorsteen tijdig aan binnen- en buitenzijde te laten inspecteren. Problemen kunnen ontstaan door beschadigde of losgeraakte voegen, lekkage en loszittende stenen en lood. Veel van deze problemen zijn eenvoudig op te lossen mits deze tijdig worden geconstateerd. Eventueel kunnen wij de binnenkant van het schoorsteenkanaal met een speciaal hiervoor ontwikkelde camera inspecteren.

Tevens kunnen wij voor u de schoorsteen vegen.

Kantoor:
Pieterstraat 70
6166 AS Geleen

Telefoon: 046-4757409
Mobiel: 06-48951957
Email: frits.haex@versatel.nl

Breng ook een bezoek aan de website van Frits Haex dakbedekkingen.