SCHOORSTEENVEGEN

Uit het oogpunt van brandveiligheid en uw eigen gemoedsrust is het van belang uw schoorsteen minstens eenmaal per jaar te laten vegen.

Bij het niet goed verbranden van hout zetten zich in het rookkanaal stof en roetdeeltjes vast. De laag die dan onstaat moet dan worden verwijderd. Laat u die laag zitten kan er creosoot (een teerproduct) ontstaan en creosoot is een veroorzaker van schoorsteenbrand. Creosoot ontstaat wanneer men nat hout stookt of wanneer men hout verbrandt bij een lage temperaruur. Ook afvoerkanalen van gaskachels en centrale verwarmingen dienen te worden geveegd. Er kan namelijk gemakkelijk koolmonoxide onstaan in de ruimte waar deze verbrandingsapparaten staan! Met alle gevolgen vandien. Dit komt omdat de ruimte verstopt zit door bijvoorbeeld vogelnesten of omdat de roetzak vol zit met gevallen stof.

Kantoor:
Pieterstraat 70
6166 AS Geleen

Telefoon: 046-4757409
Mobiel: 06-48951957
Email: frits.haex@versatel.nl

Breng ook een bezoek aan de website van Frits Haex dakbedekkingen.